Waterbouw en infrastructuur | Maritiem Nederland
Waterbouw en infrastructuur

RWS vindt oorlogsresten bij Pannerdensch Kanaal

woensdag 13 oktober 2021

In aanloop naar de krib- en oeververlaging in het Pannerdensch Kanaal heeft Rijkswaterstaat het gebied zorgvuldig onderzocht op de aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven. Niet zonder reden, want in het gebied rond het kanaal is in de Tweede Wereldoorlog flink gevochten. RWS heeft de gevonden oorlogsresten overgedragen aan de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD).

Afvoer zout water Zeesluis via selectieve onttrekking

maandag 27 september 2021

In opdracht van Rijkswaterstaat bouwt Van Hattum en Blankenvoort in het Binnenspuikanaal (IJmuiden) een constructie om toename van verzilting van het Noordzeekanaal tegen te gaan. Via de Zeesluis IJmuiden stroomt er straks veel meer zeewater het Noordzeekanaal in. Door de inzet van Selectieve Onttrekking wordt een deel van het zoute water weer afgevoerd naar zee.

Afsluiting en sloop Middensluis Terneuzen

vrijdag 24 september 2021

Op 1 oktober wordt de Middensluis in Terneuzen buiten gebruik genomen. Aannemer Sassevaart gaat de sluis slopen om ruimte te maken voor de invaart voor de in aanbouw zijnde Nieuwe Sluis en de dienstenhaven. Met het afsluiten van de Middensluis verliest het tijdelijke omleidingskanaal, het Kapitein Rooiboskanaal, zijn functie.

Kabinet kiest voor klimaat, te weinig voor infrastructuur

woensdag 22 september 2021

In de Miljoenennota voor 2022 speelt vergroening een hoofdrol. In het komende begrotingsjaar investeert het kabinet miljarden euro’s extra aan klimaatdoelstellingen. Het gros daarvan gaat naar maatregelen die de uitstoot van CO2 moeten verminderen. De plannen staan in schril contrast met het budget dat nodig is voor het onderhoud en de vervanging van de natte infrastructuur, vindt binnenvaartorganisatie BLN-Schuttevaer.

IenW investeert in onderhoud bruggen en vaarwegen

dinsdag 21 september 2021

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat investeert komend jaar 3,6 miljard euro in onderhoud, vervanging en renovatie aan wegen, vaarwegen, spoor, bruggen en het hoofdwatersysteem. Tegelijk is er extra aandacht voor veiligheid. Behalve verkeersveiligheid gaat het ook om het versterken van dijken, het afvoeren van regenwater en het vasthouden van water bij droogte.

Van Nieuwenhuizen gaat energietransitie begeleiden

dinsdag 31 augustus 2021

Cora van Nieuwenhuizen stopt per 31 augustus als minister van Infrastructuur & Waterstaat. Vanuit haar nieuwe functie als voorzitter van brancheorganisatie Energie-Nederland gaat zij de "komende essentiële fase in de energietransitie begeleiden". Staatssecretaris Barbara Visser is haar opvolger als minister van IenW.

‘Nederlanders zijn te nuchter voor paarse waterstof’

woensdag 25 augustus 2021

In het debat rond de energietransitie lijken Nederland en België soms gescheiden werelden, terwijl we veel gemeenschappelijke uitdagingen hebben. Daarom legt TW-redacteur Gerald Schut zijn oor te luisteren bij een uitgesproken Vlaamse energieprominent. Hoe kijkt een buitenstaander aan tegen onze dromen over groene waterstof en wat kunnen beide landen van elkaar leren?

Partners Maritiem Nederland