Visserij | Maritiem Nederland
Visserij

900 voornamelijk familiebedrijven (kweek en visvangst)

300 Nederlandse viskotters

25 Trawlers

2300 banen

De Nederlandse Visserijsector kent veel kleine familiebedrijven die vaak één viskotter in de vaart hebben. Er zijn maar enkele grote bedrijven met trawlers. Naast personeel is een belangrijke kostenpost de brandstof die steeds duurder wordt, maar door innovaties als de pulskor, waardoor geen kettingen meer over de bodem slepen, weten vissers tot wel 30% zuiniger.

Vissersbond verwerpt ontwerp Noordzeeakkoord

vrijdag 17 april 2020

Na een consultatie bij de achterban is de Nederlandse Vissersbond tot de conclusie gekomen dat de huidige tekst voor een Noordzeeakkoord geen toekomstperspectief biedt voor een ruime meerderheid van de vissers. De Vissersbond volgt de stem van de leden en heeft in het Noordzeeoverleg laten weten dat zij niet akkoord gaat met het onderhandelingsakkoord. Het gevolg is dat de Vissersbond niet meer mee mag praten over wijzigingen van het akkoord.

Noordzeeoverleg presenteert Akkoord

woensdag 12 februari 2020

De rijksoverheid, de energiesector, de visserij, de natuurorganisaties en de brancheorganisatie van zeehavens hebben in het Noordzeeoverleg overeenstemming bereikt over een Onderhandelaarsakkoord. Het akkoord is aangeboden aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Minister trekt 200 miljoen uit voor Noordzeeakkoord

vrijdag 31 januari 2020

Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van het Noordzeeakkoord. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur & Waterstaat maakte dit bekend tijdens een overleg met alle partijen die getroffen worden in hun bedrijfsvoering door de komst van grote windmolenparken op de Noordzee.

Damen voorop in onderzoek emissieloze mosselteelt

vrijdag 10 januari 2020

Onder leiding van Damen Maaskant Shipyards Stellendam start een onderzoeksproject naar hybride en volledig elektrische voortstuwing in de Nederlandse mosselsector. Het project 'Aquaculture' is een gezamenlijk initiatief van Damen, kwekers, toeleveranciers en dienstverleners in de Nederlandse mosselteelt.

Damen Maaskant bouwt innovatieve boomkorkotter

donderdag 19 december 2019

Damen Maaskant gaat een 38 m lange boomkorkotter bouwen voor de Belgische Rederij Long Ships. Het wordt een schip van een nieuw ontwerp – het type BT3808 – dat door de werf wordt ontwikkeld om twaalf procent meer trekkracht te realiseren tijdens het vissen.

'Geen verschil in bodemleven in spoor pulskotter'

maandag 18 november 2019

Uit onderzoek van Wageningen Marine Research – ‘Vissen in het pulsspoor’ – blijkt dat er geen verschillen zijn tussen de overleving van de onderzochte vis- en bodemsoorten die gevangen zijn in het spoor van een kotter die met de puls vist of buiten dat spoor.

Doopceremonie baanbrekende kotter Spes Nova

dinsdag 5 november 2019

In Scheveningen vond op 1 november de doop plaats van de baanbrekende kotter UK-205 voor Ekofish Group, een onderdeel van visserijbedrijf Van der Zwan. Nanou Beekman, directeur Visserij en Landelijk gebied bij het ministerie van LNV, gaf het schip de naam 'Spes Nova' (nieuwe hoop).

Baanbrekende kotter in afbouwfase

woensdag 16 oktober 2019

Baanbrekend en revolutionair is de kotter UK 205 ‘Spes Nova’. De twinrigger/flyshooter van de Urker Ekofish Group van Louwe de Boer (sinds 2018 onderdeel van W. van der Zwan) is in veel aspecten vernieuwend. Revolutionair zelfs in de duurzame lijn die al werd ingezet met de MDV 1 Immanuel, van de Urker vissersfamilie Romkes.

Partners Maritiem Nederland