Zandsuppletie westkant Schouwen-Duiveland voltooid | Maritiem Nederland
Nieuws
Bij de zandsuppletie maakt Rijkswaterstaat gebruik van de schepen van grote baggerbedrijven.

Zandsuppletie westkant Schouwen-Duiveland voltooid

redactie | donderdag 2 december 2021
Baggeren, Waterbouw en infrastructuur

Rijkswaterstaat heeft eind november 2021 de strandsuppletie op de westelijke punt van Schouwen-Duiveland afgerond. In totaal  is 800.000 m3 zand gesuppleerd. Met dit kustonderhoud houdt RWS de kust in goede conditie.

Op het strand van Schouwen West is in de afgelopen drie maanden 800.000 m3 zand gesuppleerd op het strand tussen strandpaal 11 en 17. Het strand is hier breder en hoger gemaakt, om ruimte te kunnen blijven bieden aan onder meer recreatie en natuur. Het gesuppleerde traject ligt deels in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen.

Noodzaak kustonderhoud

Meer dan een kwart van Nederland ligt onder de zeespiegel en is kwetsbaar voor overstromingen. In deze gebieden wonen en werken miljoenen Nederlanders. Werken aan de bescherming tegen hoogwater en stormvloeden is in Nederland dan ook een blijvende noodzaak. Samen met de waterschappen onderhoudt Rijkswaterstaat de Nederlandse kust.

Door het opspuiten van zand op en vlak voor de kust houdt Rijkswaterstaat de kustlijn op zijn plaats. Zo blijft Nederland goed beschermd tegen de zee. Om de kust te onderhouden, gebruikt Rijkswaterstaat jaarlijks gemiddeld 12 miljoen m3 zand. Dit is vergelijkbaar met acht keer stadion De Kuip tot de rand toe gevuld met zand.

Bron: Rijkswaterstaat

Partners Maritiem Nederland