Vissersbond pleit voor doorvaart en medegebruik windparken | Maritiem Nederland
Nieuws
Vissersschepen tot 45 meter zouden vrije doorvaart in windparken moeten krijgen (foto: Koos de Visser)

Vissersbond pleit voor doorvaart en medegebruik windparken

redactie | vrijdag 8 juni 2018
Visserij, Offshore Wind

De Vissersbond heeft bij het ministerie van IenW een zienswijze ingediend over de doorvaart en het medegebruik van visserij in bestaande windmolenparken. De vissers pleiten voor wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van windparken op het zeeleven en een vrije doorvaart voor schepen tot 45 meter.

“De belangen van de beroepsvissers worden naar onze mening te weinig erkend en meegenomen in de belangenafweging en realisatie van plannen in de Noordzee”, zegt Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond. Zorgen zijn er onder meer over de beperkte visserijmogelijkheden in de bestaande en toekomstig te realiseren n. “Het baart ons ernstige zorgen dat de nog beschikbare ruimte op de Noordzee steeds intensiever gebruikt wordt. Rijke visgronden verdwijnen op deze manier. Op termijn wordt het voor onze beroepsvissers moeilijk om nog een inkomen te kunnen verdienen.”

Wetenschappelijk onderzoek

De Vissersbond stelt dat het effect van de windparken op zee onvoldoende is onderzocht. Een verandering van het ecosysteem, in dit geval het plaatsen van windturbines en het verdwijnen of aanpassen van de visserij, kan grote gevolgen hebben voor het leven in en rondom de zee. Eerdere onderzoeken tonen aan dat er een aanmerkelijke kans is dat de plaatsing van windparken in zee op termijn effect zal - of kan - hebben op de samenstelling van diverse soorten binnen het ecosysteem.

Per 1 mei is er een pilot van start gegaan waarin schepen tot 24 meter lengte door de huidige windparken mogen varen. “De kotters die in deze gebieden varen zijn groter dan 24 meter en hebben niks aan deze vorm van medegebruik”, aldus Nooitgedagt. De Vissersbond vraagt de minister van I&W de mogelijkheden van doorvaart van (vissers)schepen tot een lengte van 45 meter onder de loep te nemen. Daarnaast zouden de vissers graag zien dat alle vormen van passieve beroepsvisserij per direct worden toegestaan en niet enkel op basis van pilots.

Toekomstige windparken 

Toekomstige windparken zouden volgens de Vissersbond geplaatst moeten worden in gebieden die weinig worden bevist. Een voorbeeld is de Noordelijke strook van de zogenoemde 'scholbox' boven de Waddeneilanden. Daarnaast zou het in verband met het beperken van verlies aan (vis)gronden beter zijn als de windmolens zo compact mogelijk in een park worden geplaatst.

Partners Maritiem Nederland