Visquotum eerste kwartaal: 25% total allowable catch | Maritiem Nederland
Nieuws
Het is tergend pijnlijk voor vissers als hun visgebied straks verboden terrein kan zijn.

Visquotum eerste kwartaal: 25% total allowable catch

redactie | donderdag 17 december 2020
Visserij

De Europese visserijministers en de Europese Commissie hebben tijdens de Visserijraad in Brussel een akkoord bereikt over een tijdelijk vangstadvies. Vissers mogen in het eerste kwartaal van 2021 25 procent van de Total Allowable Catch (TAC’s) die golden in 2020 opvissen. Het vangstadvies is dit jaar anders in verband met de lopende brexitonderhandelingen.

Zodra er duidelijkheid is over de Brexit kan de EU met het VK en Noorwegen onderhandelen over de verdere uitwerking van de vangstquota in 2021. Vooralsnog streeft de EU er naar om de vissersvloot uit te kunnen laten varen in 2021. Om die reden is besloten in de Visserijraad een voorlopig vangstadvies af te geven.

Overgebleven quotum

Als gevolg van de Covid-19 pandemie is er dit jaar minder gevist. Daarom heeft onder meer Nederland ervoor gepleit om 25 procent in plaats van de gebruikelijke 10 procent van het overgebleven quotum van 2020 mee te kunnen nemen naar 2021. De Europese Commissie heeft ermee ingestemd dat onderzoeksinstituut ICES hier advies over mag geven of dit verantwoord is voor het behoud van een gezond visbestand.

Zwaard van Damocles

“De vissers kunnen met het voorlopige quotum uitvaren in 2021. Intussen blijft de uitkomst van de Brexitonderhandelingen de sector als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangen. De spanning en onzekerheid in de visserijsector is daardoor ongekend hoog. Het is tergend pijnlijk als je visgebied straks verboden terrein kan zijn”, zegt voorzitter Johan Nooitgedagt van de Nederlandse Vissersbond in een reactie.

Partners Maritiem Nederland