Ruimtebeslag Noordzee raakt vissers hard | Maritiem Nederland
Nieuws
Met een actieposter probeert de sector de vissersstem kracht bij te zetten (beeld: EMK)

Ruimtebeslag Noordzee raakt vissers hard

Michel Verschoor | vrijdag 14 september 2018
Visserij

De routekaarten Noordzee-2030 laten zien dat het heel druk wordt op de zuidelijke Noordzee. Vooral kottervissers die op platvis vissen zijn de dupe. Durk van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond zit met VisNed-vertegenwoordigers aan tafel om in Den Haag de routekaarten te bespreken.

Half september ging het in Den Haag over veiligheidsissues. “Dan merk je dat vissers er nog niet eens zijn met het verlies van visgronden in windparken, waar bodemvissers worden geweerd. Er werd geopperd dat vissen - in wat eufemistisch genoemd werd ‘de bermen’ langs de parken - weleens gevaarlijk zou kunnen zijn voor ander scheepsverkeer. Ik explodeerde bijna toen ik dat hoorde. En eiste dat die term ‘bermen’ direct van tafel ging. Zijn ze helemaal… Waag het niet dat er ook aan die visgebieden getornd gaat worden.”

Volgens diverse berekeningen en routekaarten zijn vissers straks het grootste deel van hun visgronden in de zuidelijke Noordzee kwijt. Maar ook in de noordelijke Noordzee gaat het nu hard met de plannenmakerij. Boven de Waddeneilanden wordt het ene na het andere windmolenpark ingetekend. Van Tuinen: “Ik vraag dan netjes of die windparken niet in de dichtbij gelegen zogeheten Scholbox ingepland kunnen worden. Die box ligt pal boven de eilanden, is relatief ondiep en er mag toch al niet gevist worden, maar daarop krijg je dan weinig respons."

Vissen op een postzegel

Vissers maken zich grote zorgen. Daarom lanceerde vissersactiegroep EMK de leuze ‘Vissen op een postzegel,’ om ook het publiek te betrekken bij de ontwikkelingen. “Publiek hebben we zeker nodig, om de vissersstem kracht bij te zetten”, zegt Van Tuinen, “maar eerst is meer steun in de Tweede Kamer nodig. Er tekent zich nog geen meerderheid af, ook niet binnen de zogeheten visserijcoalitie, om onze zorgen mee te nemen. Carla Dik-Faber van de ChristenUnie stelde tijdens een recent debat over wind op zee relevante vragen aan minister Wiebes van Economische Zaken over meer inclusiviteit. Het is afwachten wat daarmee gedaan gaat worden.”

Partners Maritiem Nederland