Onderhoudsbaggerwerk hand in hand met natuurherstel | Maritiem Nederland
Nieuws
Voorheen werd er geen baggerslib, maar zandrijk materiaal gebruikt voor het ophogen van platen en slikken.

Onderhoudsbaggerwerk hand in hand met natuurherstel

Redactie | maandag 15 februari 2021
Baggeren

Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat gaan samen getijdenatuur in de Oosterschelde herstellen door een deel van het Verdronken land van Zuid-Beveland op te hogen met baggerslib. Het onderhoudsbaggerwerk aan de vaargeul van de Zandkreek gaat hand in hand met natuurherstel.

Door het ophogen van het Verdronken land van Zuid-Beveland behouden de slikken en zandplaten hun functie als voedselgebied voor watervogels. Zonder ingrijpen zou het gebied het onder water verdwijnen door 'zandhonger'. Het baggerslib dat hiervoor wordt gebruikt komt vrij bij het op diepte brengen van de vaargeul van de Zandkreek. 

In oktober en november 2021 voert Rijkswaterstaat onderhoud uit aan de Zandkreekgeul, een zijtak van de Oosterschelde tussen Noord- en Zuid-Beveland. Daar wordt 125.000 m3 gebaggerd om de vaargeul weer terug op diepte te brengen. Met ongeveer de helft van het baggerslib wordt een oppervlakte van zo’n 15 ha ongeveer 50 cm opgehoogd. De andere helft wordt, zoals dat normaliter gebeurt, opgeslagen in een diepe put in de Oosterschelde.

Zandhonger

Sinds de aanleg van de Oosterscheldekering is de stroming minder sterk en is er geen natuurlijke opbouw meer van slikken en zandplaten. Dit wordt ook wel zandhonger genoemd. De voedselgebieden voor vogels verdwijnen hierdoor langzaam onder water. "Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten zetten zich al langere tijd in voor het ophogen van slikken en platen omdat deze cruciaal zijn voor de natuur. Zo hebben we eind 2019 de Roggenplaat opgehoogd", vertelt Boswachter Natuurmonumenten Paul Begijn.

Innovatie met baggerslib

In dit project wordt voor het eerst ervaring opgedaan met het ophogen met baggerslib uit de Oosterschelde. In de aanloop hier naartoe is uitgebreid onderzoek gedaan. Wageningen Marine Research, Deltares, Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en HZ University of Applied Sciences onderzochten of het mogelijk was om het baggerslib te gebruiken.

"Normaal gesproken wordt er geen slib, maar zandrijk materiaal gebruikt voor het ophogen van platen en slikken. De uitkomst van dit onderzoek was dat het baggerslib toepasbaar is. De onderzoekers hebben ook modelstudies uitgevoerd naar de meest geschikte locatie en hoe het ontwerp eruit zou kunnen zien. Hierbij kwam het Verdronken Land van Zuid-Beveland als meest geschikt naar voren", zegt Robin Wisse, districthoofd Noord van Rijkswaterstaat.

 

Partners Maritiem Nederland