Noodhulpsleper voor bescherming windpark Borssele | Maritiem Nederland
Nieuws
Sleepvaartuig Alp Ace vervult tijdelijk de taken van de nieuwe moodhulpsleper.

Noodhulpsleper voor bescherming windpark Borssele

Redactie | maandag 11 januari 2021
Offshore

Vanaf 1 januari heeft de Kustwacht een nieuwe noodhulpsleper tot haar beschikking. Het schip ligt nabij offshore windpark Borssele om bij noodgevallen de scheepvaart te kunnen assisteren. Dit windenergiegebied ligt voor de kust van Zeeland en is nu het grootste Nederlandse windpark op zee. In het geval dat een schip zijn voortstuwing verliest en op een windmolen afdrijft, is het noodzakelijk dat er zo snel mogelijk hulp ter plaatse is om schade aan het schip en het windpark te voorkomen.

De Kustwacht heeft namens de betrokken ministeries een nieuw schip tot haar beschikking gekregen. Het sleepvaartuig is 24 uur per dag beschikbaar ter voorkoming van calamiteiten en ligt preventief op een strategische positie nabij het windpark Borssele. Dit is een stuk van de Noordzee waar veel scheepvaart is, onder meer van en naar de nabijgelegen havens van Antwerpen en Rotterdam. De noodhulpslepen zal naast de hoofdtaak ook inzetbaar zijn voor zoek- en reddingsacties van de Kustwacht.

De komende tijd vervult sleepboot Alp Ace tijdelijk deze taken. Daarna zal een noodhulpsleper voor een periode van tien jaar de taak op zich nemen. De Alp Ace wordt tijdelijk in beheer genomen door Multraship. Het contractbeheer wordt gedaan door de Rijksrederij.

Monitoring en onderzoek

Om de relatie tussen windparken op zee en de scheepvaartveiligheid te onderzoeken, zal Rijkswaterstaat de komende tien jaar een monitorings- en onderzoeksprogramma uitvoeren. In dit programma wordt onder meer gekeken naar het effect van de getroffen veiligheidsmaatregelen, zoals extra toezicht en handhaving door de Kustwacht en de inzet van een noodhulpsleper. Er zal tevens worden onderzocht of de huidige maatregelen voldoen.

Scheepvaartcorridor

In het windenergiegebied Borssele is een scheepvaartcorridor opgenomen. Schepen met een lengte tot 45 m mogen onder voorwaarden door deze corridor heen varen.

Partners Maritiem Nederland