Miljoenensteun voor Europese marinescheepswerven | Maritiem Nederland
Nieuws
Vice-admiraal De Waard, directeur DMO, tijdens de ondertekening van het Memorandum of Understanding.

Miljoenensteun voor Europese marinescheepswerven

redactie | vrijdag 21 mei 2021
Marine, Scheepsbouw

Het Europees Defensie Industrie Ontwikkel Programma (EDIDP) van de Europese Commissie stelt 14,29 miljoen euro beschikbaar voor SEA Defence, een gezamenlijk project van Europese marinewerven en kennisinstellingen. Het project staat onder leiding van Damen Naval, maar vanuit Nederland nemen ook de marine, TNO en Marin eraan deel.

Binnen SEA Defence werken grote Europese scheepswerven samen. Denemarken, Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje en Zweden ondersteunen het project. Dat gebeurt onder leiding van het Nederlandse ministerie van Defensie. Het project omvat een haalbaarheidsstudie naar technologieën, bedoeld voor de volgende generatie marineschepen. Doel van de nieuwe technologie is de Europese zeestrijdkrachten daadwerkelijk te ondersteunen tegen mogelijke toekomstige dreigingen.

De inspanning van Defensie om tot meer Europese samenwerking te komen resulteerde op 20 mei in een Memorandum of Understanding. Directeur DMO vice-admiraal Arie Jan de Waard tekende het memorandum namens Defensie op digitale wijze, evenals de partners uit de vijf andere landen.

René Berkvens, vice-president van de Damen Shipyards Group: “Damen is vereerd met de rol van coördinator in dit uitzonderlijke project waarin de leidende Europese marinescheepswerven worden samengebracht. We danken de Europese Commissie dat ze ons de kans geeft om te werken aan een nog sterkere Europese maritieme verdediging en technologische basis. SEA Defence vormt de basis voor meer Europese maritieme samenwerking in de toekomst."

Europees Defensiefonds

Het EDIDP effent de weg voor een Europees Defensiefonds. Dat richt zich op het versterken van de technologische en industriële basis van Europa’s Defensie. Dit vergroot de autonomie en het technologisch leiderschap van de EU.  

 

Partners Maritiem Nederland