Jubileumfeest 50 jaar IRO in teken van energietransitie | Maritiem Nederland
Nieuws

Jubileumfeest 50 jaar IRO in teken van energietransitie

redactie | woensdag 13 oktober 2021
Offshore, Toeleveranciers, MET Event

De Branchevereniging voor de Nederlandse Toeleveranciers in de Offshore Energie Industrie IRO viert dit jaar het vijftigjarig bestaan. Op 26 november staan een congres en aansluitend feest op het programma in de Fokker Terminal in Den Haag. Het thema had niet actueler kunnen zijn: 'Embracing the energy transition'. 

Milieu en de offshore olie- en gasindustrie stonden in vijftig jaar IRO vaak lijnrecht tegenover elkaar. Een cruciale rol daarin speelde in 1995 de Brent Spar, een drijvend olieopslag- en oplaadpunt voor tankers in de noordelijke Noordzee. Het plan van Shell om de Brent Spar te laten afzinken (een tot dan toe gebruikelijke methode), werd door de milieubeweging weggehoond als het willens en wetens dumpen van zware metalen en ander gif in de Noordzee. Publiek en politiek keerden zich tegen Shell. Besloten werd dat voortaan alle overbodige offshore-constructies in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan moesten worden ontmanteld en verwijderd.

Van de nood een deugd

Nederlandse offshore-toeleveranciers maakten van de nood een deugd: ze specialiseerden zich in decommissioning. Flexibiliteit is al een halve eeuw een kenmerkend voor de offshore-industrie.

Ook in het in november te verschijnen jubileumboek ter gelegenheid van vijftig jaar IRO komt dit verhaal aan bod. Titel van het boek is Wagen en Winnen. Een geschiedenis van de Nederlandse offshore-industrie, die zich in een bestek van vijftig jaar ontwikkelde tot een 'pionier in energietransitie'. Het boek is geschreven door de maritieme historici Joke Korteweg en Frits Loomeijer. Het verschijnt zowel in het Nederlands als het Engels.

Van zeepaardje tot robuust logo

In vijftig jaar tijd is niet alleen de offshore-industrie maar ook IRO sterk veranderd. Een mooie illustratie daarvan biedt de vergelijking van het logo uit 1971 met het huidige logo. Het begon met een sierlijk zeepaardje, dat symboliseerde hoe IRO zich bezighield met alles wat viel onder Oceanologie (waar de letter O in de afkorting IRO voor staat). Dat varieerde van zeemijnbouw tot voedselwinning uit zee, afvallozing en recreatie.

In de praktijk hield IRO zich echter vooral bezig met de belangen van toeleveranciers aan de offshore olie- en gasindustrie. In 1991 werd daarom een logo ontworpen dat de breedte van de achterban symboliseerde: robuuste letters waarbij zwart stond voor staal, grijs voor beton en de groene kleur voor land werd door een strook bagger gescheiden van het blauwe water.

Hoe het lieflijke zeepaardje transformeerde tot de stoere letter en hoe IRO zich sinds 1991 ontwikkelde, is te lezen in het boek Wagen en Winnen.

Hieronder het oude en het nieuwe logo.

Partners Maritiem Nederland