Herstel in zicht voor IHC na zware reorganisatie in 2020 | Maritiem Nederland
Nieuws
De Spartacus, 's werelds krachtigste snijkopzuiger, wordt dit voorjaar eindelijk opgeleverd aan DEME.

Herstel in zicht voor IHC na zware reorganisatie in 2020

redactie | donderdag 20 mei 2021
Offshore, Scheepsbouw

Royal IHC heeft 2020 afgesloten met een bruto verlies (ebitda) van 199,4 miljoen euro. De ingrijpende reorganisatie die vorig jaar in werking gezet, lijkt vruchten af te werpen. Naar verwachting zal IHC dit jaar met een licht positief resultaat kunnen afsluiten. De cijfers van het eerste kwartaal van 2021 bevestigen dit beeld.

De eerste helft van 2020 werd gedomineerd door de herfinanciering en de herkapitalisering van de scheepsbouwer. In de nieuwe strategie legt IHC de focus op de kernactiviteiten. In de tweede helft van 2020 volgden de uitvoering van de transitieplannen en de versterking van de positie van IHC in de maritieme sector.

Na bepaling van de 'core' en 'non-core' activiteiten begon de scheepsbouwer met het verkopen dan wel stopzetten van de non-core activiteiten. De afslanking van de organisatie heeft als doel IHC qua omvang in lijn te brengen met een realistische omzetverwachting. Een en ander leidde tot een vermindering van 300 banen in Nederland en 300 banen in het buitenland. Daarnaast vond een reductie plaats van 700 inleenkrachten.

Op koers

“Royal IHC ligt inmiddels op koers na een zwaar 2020", zegt ceo Gerben Eggink. "Er is nu maximale focus op het succesvol afronden van een aantal grote en complexe projecten die in 2017 en 2018 zijn gecontracteerd. Hoewel de gevolgen van de Covid-19 pandemie nog impact zullen hebben op het resultaat van 2021, gaan we uit van een positief resultaat. Ook de vooruitzichten voor de jaren daarna zijn hoopvol. Er zijn duidelijke tekenen van herstel zichtbaar in bepaalde markten. En dat leidt tot nieuwe aanvragen voor de bouw van schepen en equipment.”

De eerste reactie van de markt op de Covid-19 pandemie was het uitstellen van investeringen. In de tweede helft van 2020 begon herstel zichtbaar te worden. Het aantal aanvragen en gestarte onderhandelingen geeft een langzaam maar zeker herstel aan van de baggermarkt. De toegenomen vraag naar custom baggerschepen is hiervoor een indicatie.

Ondanks uitgestelde investeringen in de markt van standaard modulaire baggerschepen is er in de tweede helft van 2020 toch een positief resultaat merkbaar op het niveau van 2018. Door de korte doorlooptijden rondom de koop en een wereldwijde afzetmarkt ijlt het Covid-19 effect na in 2021 met een lagere verwachte omzet dan in 2020. Door de afslanking van de organisatie en nodige veranderingen die efficiëntie vergroten zal er een positief resultaat volgen in dit bedrijfsonderdeel voor 2021.

Offshore energy

In de offshore energy markt voor Oil & Gas is het negatieve effect van Covid-19 in combinatie met een zeer lage olieprijs in de eerste helft van 2020 enorm geweest. Investeringen in kapitaalintensieve projecten voor olie en gas werden uitgesteld of zelfs helemaal gestopt. De vraag naar services en refurbishments bleef wel overeind, alhoewel op een lager niveau. Dit heeft voor IHC geleid tot nieuwe service contracten voor pipelay schepen, refurbishement orders, aanbod van tandem mooring en offloading systems én riser pull-in systems.

De offshore renewable energy markt bleef wel groeien in 2020. Dit resulteerde, ook voor IHC IQIP, in een hogere omzet en order intake ten opzichte van 2019.

In de mining markt gingen grote kapitaalsintensieve investeringen op een lager pitje. Ondanks het teruglopen van het aantal kleinere orders was 2020 uiteindelijk een goed jaar voor het mining cluster. Twee customised dredgers en een meerjarig onderhouds- en service contract werden gerealiseerd. Eind 2020 werd zichtbaar dat de vraag in deze markt zal toenemen ten gevolge van tekorten in grondstoffen.

Samenwerking met Defensie

In 2020 is IHC begonnen met het uitbreiden van haar activiteiten in de wereldwijde defensiemarkt. Zo zijn de contacten versterkt met het ministerie van Defensie. Dit heeft in eerste instantie geleid tot een aantal engineering opdrachten. IHC is nu lid van het 'HR-ecosysteem' en partner in de Maritime Capacity Alliance. Deze is gericht op het uitwisselen van kennis en innovaties en op het samenwerken met het ministerie in de context van de adaptieve krijgsmacht.

Daarnaast intensiveerde IHC de samenwerking met Naval Group. Dit om in aanmerking te komen voor het Walrus vervangingsprogramma. In de komende tijd verwacht IHC een wereldwijde stijging van investeringen in defensiematerieel. Ook in Nederland zal dit kunnen leiden tot extra uitgaven voor onder meer de vervanging en vernieuwing van een deel van de marinevloot.

Services en onderdelen

De bedrijfsactiviteiten gericht op het leveren van services, equipment en onderdelen aan klanten bleven in 2020 relatief stabiel. Het betreft onder meer het onderhoud en het verbeteren, c.q. het vernieuwen van installaties en onderdelen. De minimale verwachting is dat dit, in vrijwel alle markten waarin IHC actief is, ook voor 2021 zal gelden.

Partners Maritiem Nederland