Europese Commissie komt met evaluatie pulsvisserij | Maritiem Nederland
Nieuws
Gezocht: grensverleggende innovaties die een levensvatbaar alternatief bieden voor de pulsvisserij.

Europese Commissie komt met evaluatie pulsvisserij

Redactie | vrijdag 20 november 2020
Visserij

De Europese Commissie zal voor de zomer van 2021 een evaluatieverslag uitbrengen over de nieuwe Technische Verordening die een jaar geleden is ingegaan en waar het verbod op pulsvisserij onder valt. Dit werd duidelijk na de bespreking van het ICES-rapport over de pulsvisserij in de Visserijcommissie van het Europees Parlement.

In zijn presentatie vertelde Mark Dickey-Collas, voorzitter van de adviescommissie van ICES, over de onafhankelijkheid van ICES, de onderzoeken die al sinds 2006 zijn uitgevoerd naar pulsvisserij en de resultaten daarvan. Intussen blijven Europarlementariërs uit Franse, Spaans, Ierse en Italiaanse hoek beweren dat ICES niet onafhankelijk is en dat het pulsvisserij-onderzoek is ingestoken door Nederland.

Dickey-Collas zei dat het ICES-onderzoek uitwijst dat pulsvisserij onder meer selectiever op tong vist, zorgt voor minder ongewenste bijvangst en de impact op het ecosysteem vermindert. Ook zei hij dat de kans op letsel bij organismen die blootgesteld worden aan de puls verwaarloosbaar is, dat het bestandsbeheer niet in gevaar wordt gebracht door de pulsvisserij en dat het brandstofverbruik sterk gereduceerd wordt door gebruik van het pulstuig.

Heroverweging pulsverbod

De Nederlandse parlementariërs in de Visserijcommissie Peter van Dalen (ChristenUnie), Bert-Jan Ruissen (SGP) en Annie Schreijer-Pierik (CDA) spraken met veel enthousiasme over het rapport en drongen aan op heroverweging van het pulsverbod.

Hun collega's uit de bovengenoemde landen verbaasden zich dat er opnieuw in de Visserijcommissie over pulsvisserij gesproken werd. Ze kunnen elektriciteit en water niet met elkaar rijmen. Daarnaast bleven ze argumenten aanhalen over de hoeveelheid vergunningen en dat Nederland zijn zin door wil drammen.

De Spaanse Izaskun Bilbao Barandica zorgde voor een tegengeluid. Zij lijkt na het ICES-onderzoek meer open te staan voor de pulsvisserij. Tijdens de vergadering zei Bilbao Barandica dat er tijdens de stemming in 2018 veel verwarring was gezaaid door tegensprekende argumenten van onder meer NGO’s en de visserijsector zelf.

Best mogelijke wetenschappelijk advies

De Nederlandse juriste Valérie Tankink, hoofd van de unit Mare D3, CFP and Structural Support van de Europese Commissie, benadrukte in de Visserijcommissie dat de Commissie werkt op basis van het best mogelijke wetenschappelijke advies. “Dat is advies dat ofwel wordt uitgevoerd door ICES of de technische commissie voor de visserij. Wij baseren ons op de adviezen en kijken daar heel aandachtig naar”, aldus Tankink.

Op dit moment is een Technische Ordening over de pulsvisserij van kracht. In artikel 31 staat de voorwaarde dat de Commissie verslag dient uit te brengen over de uitvoering van de nieuwe Technische Verordening. Aan dit verslag wordt momenteel gewerkt en deze zal met vertraging in verband met COVID-19 naar verwachting voor de zomer van 2021 uitkomen. Hierin zal het ICES-rapport onder de loep worden genomen, maar Tankink gaf ook aan dat ze aandacht hebben voor de kritische noten die onder meer door Europarlementariërs bij de vismethode worden geplaatst.

Lang en moeizaam traject

"Er moet snel een doorbraak komen, want het water staat bij veel kottervissers aan de lippen", zegt Durk van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond. "Het pulsverbod moet van tafel want een goed alternatief om tong te vangen is er (nog) niet. De hoop is dus gevestigd op een positieve uitkomst van de Commissie beraadslaging, maar de verwachting is dat dit een lang en moeizaam traject zal worden."

Partners Maritiem Nederland