Eerste transport over Theemswegtracé havenspoorlijn | Maritiem Nederland
Nieuws

Eerste transport over Theemswegtracé havenspoorlijn

redactie | maandag 8 november 2021
Havenbedrijf Rotterdam, Waterbouw en infrastructuur

Spoorbeheerder ProRail heeft het Theemswegtracé in de haven van Rotterdam op 8 november succesvol aangesloten op de bestaande Havenspoorlijn. Om 5 uur reed de eerste goederentrein over het 4 kilometer lange nieuwe spoor.

Het Theemswegtracé past in het streven van Havenbedrijf Rotterdam, overheden en het havenbedrijfsleven om meer goederenvolume via het spoor te transporteren. Goede bereikbaarheid en een goede verbinding met het achterland zijn van groot belang voor de haven van Rotterdam. Zowel over weg als over spoor en water. Om die reden investeerden Havenbedrijf Rotterdam, het Rijk en de Europese Unie in het Theemswegtracé.

HbR coördineerde en realiseerde het project in samenwerking met ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  Het Theemswegtracé verbetert de bereikbaarheid van de haven, vermindert de CO2 uitstoot en ontlast het wegennet. Op dit moment worden vanuit Rotterdam de meeste containers per vrachtwagen naar hun bestemming vervoerd.

Vooral tijdwinst

Tijdwinst is hét grote voordeel voor goederentransport via het nieuwe tracé. Goederentreinen kunnen voortaan zonder oponthoud in en uit de haven rijden. Voorheen moesten treinen meerdere keren per dag wachten voor de Calandbrug. Telkens als er schepen de Brittanniëhaven in of uit wilden, moest deze hefbrug omhoog. Dankzij het Theemswegtracé is de bereikbaarheid per spoor van de haven van Rotterdam aanzienlijk verbeterd.

Het Theemswegtracé loopt vanaf de Merseyweg over een verhoogd spoorviaduct langs de Theemsweg, via de Neckarweg tot aan de Moezelweg. Het spoor passeert twee boogbruggen (bij de Thomassentunnel en de Rozenburgsesluis) en sluit ter hoogte van de A15 weer aan op de bestaande spoorbaan.

Partners Maritiem Nederland