Boskalis boekt recordomzet en -winst | Maritiem Nederland
Nieuws
Een zware zeesleper van het onlangs door Boskalis overgenomen Fairmount versleept een boorplatform.

Boskalis boekt recordomzet en -winst

Redactie | donderdag 13 maart 2014
Offshore, Baggeren, Boskalis

De overnames van Dockwise en Smit, een groeiende wereldwijde offshore industrie en een stabiele baggermarkt zijn goed terug te zien in de jaarcijfers van Boskalis.

Boskalis heeft over 2013 een omzet behaald van 3,5 miljard euro (2012: 3,1 miljard). De nettowinst steeg van 249 miljoen euro in 2012 naar 366 miljoen euro. Boskalis is voornemens een dividend van 1,24 euro per aandeel uit te keren en een driejarig inkoopprogramma eigen aandelen te starten, nadat het bedrijf in 2013 evenzoveel aandelen uitgaf als kapitaalbuffer voor de overname van Dockwise.

De overname van Dockwise is tevens verantwoordelijk voor een groot deel van de stijgende operationele kasstroom, die steeg van 567 naar 800 miljoen euro. De baggerdivisie rondde een aantal projecten uit het verleden af en blijft licht groeien, mede door het door reders in de vaart brengen van steeds grotere bulkcarriers en containerschepen, voorafgaand door het uitdiepen en aanleggen van havenbekkens. De bijdrage aan het resultaat van Inland Infra nam af, mede als gevolg van de verkoop van het 40 procent belang in Archirodon en integratie- en reorganisatiekosten. Bij Towage & Salvage (Smit) was sprake van een goed jaar.

De omvang van de orderportefeuille nam licht af, van 4,1 tot net boven de 4 miljard euro. Het effect van de acquisitie van Dockwise en de verkoop van het 40 procent belang in Archirodon had per saldo een neutraal effect op de omvang van de orderportefeuille.

Boskalis verwacht de komende drie jaar een stabiel marktbeeld voor zijn Dredging en Towage activiteiten, en ziet vooral groeimogelijkheden voor Offshore Energy, op het gebied van transport, logistiek en installatie. Hier liggen duidelijke kansen voor Boskalis door de combinatie van materieel en expertise na de overnames van Smit en Dockwise. Boskalis kan zijn positie in dit segment verder versterken door gerichte investeringen in schepen of acquisities, zoals met de recente overname van Fairmount, met een leidende positie op de wereldmarkt van zware zeeslepers.

Partners Maritiem Nederland