Besluit EU Hof verbijstert pulsvissers | Maritiem Nederland
Nieuws
Sinds 2019 geldt een totaalverbod op pulsvisserij, maar Nederlandse vissers hoopten op nietigverklaring van het verbod.

Besluit EU Hof verbijstert pulsvissers

redactie | donderdag 15 april 2021
Visserij

Op 15 april deed het Europese Hof van Justitie de uitspraak dat het totaalverbod voor pulsvisserij van kracht blijft. De uitspraak is gekoppeld aan een juridische procedure die de Nederlandse staat in 2019 aanspande bij het EU Hof om het verbod op pulsvisserij herzien te krijgen. Insteek was dat het Europees Parlement en de Raad van de EU te weinig hebben gekeken naar de wetenschap bij het verbod. Het EU Hof gaat daar niet in mee. "De Uniewetgever beschikt op dit gebied over een ruime beoordelingsbevoegdheid en is niet verplicht zijn wetgevende keuze uitsluitend op wetenschappelijke en technische adviezen te baseren.”

De Nederlandse pulsvissers ijn uit het veld geslagen door de uitspraak, zeggen Nederlandse Vissersbond en VisNed. “De besluitvorming in Europa om de pulsvistechniek te verbieden is gebaseerd op emotionele lastercampagnes en niet op basis van het best beschikbare wetenschappelijke advies”, zeggen de woordvoerders.

Uit meer dan tien jaar wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het vistuig zorgt voor aanzienlijk minder bijvangst, minder brandstofverbruik en minder bodemberoering. “Bewezen milieuwinst blijkt niet voldoende om een nieuwe visserijtechniek toe te staan. Deze uitspraak vergroot het risico van investeren in innovatie, terwijl innovatie cruciaal is om te kunnen voldoen aan de Europese ambities op het gebied van milieubesparing en selectiever vissen”, aldus de visserijorganisaties.

Gevolgen uitspraak

84 schepen onder Nederlandse vlag hadden toestemming om te mogen vissen met de pulstechniek. De visserijsector is daarmee sterk afhankelijk van de besluitvorming over deze vismethode. “Door het verbod op het pulstuig stijgen de kosten aanzienlijk. We zien nu al dat er familiebedrijven zijn die na generaties gevist te hebben, moesten stoppen. We voorzien dat er meer faillissementen aankomen, de hogere kosten in combinatie met gebrek aan perspectief, de gevolgen van Brexit en de het gebrek aan vraag vanwege de Covid-19 maatregelen is een te grote opeenstapeling van onzekerheden. De pulsvisserij gaf de sector meer veerkracht om met tegenslagen om te gaan. De uitspraak is een stap terug voor de vissers, visserijgemeenschappen en Europa dat innovatie hoog in het vaandel heeft staan”, aldus Vissersbond en VisNed.

Totaalverbod pulsvissen

Op 16 april 2019 stemde het Europees Parlement voor een totaalverbod op pulsvisserij, ten koste van de Nederlandse sector. Het totaalverbod is in drie fases doorgevoerd, alleen de laatste groep vissers mag nu nog, tot 1 juli 2021, met het pulstuig vissen.

In 2019 diende de Nederlandse staat een verzoek tot nietigverklaring van het verbod op pulsvisserij ingediend bij het EU Hof. Kern van het verzoek tot nietigverklaring is dat de Raad en het Europees Parlement volgens Nederland meerdere Unierechtelijke bepalingen hebben geschonden. Tot het pulsverbod is niet besloten op basis van het best beschikbare wetenschappelijke advies. Bovendien wordt met het pulsverbod innovatie en technologische ontwikkeling niet gestimuleerd en zelfs tegengewerkt.

Op 15 april 2021 wees het EU hof het verzoek tot nietigverklaring van de Nederlandse staat af.

Partners Maritiem Nederland