Antipiraterijwet treedt op 1 januari 2022 in werking | Maritiem Nederland
Nieuws
Niet alleen de marine, maar ook particuliere beveiligers mogen straks wapens dragen in piratengebied.

Antipiraterijwet treedt op 1 januari 2022 in werking

redactie | maandag 5 april 2021
Zeevaart

Nederlandse koopvaardijschepen mogen vanaf 2022 onder voorwaarden gewapende particuliere beveiligers meenemen, ter bescherming tegen piraterij in de Golf van Aden. Dit is de kern van een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet ter Bescherming Koopvaardij (Reparatiewet), waar de ministerraad op voorstel van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) mee heeft ingestemd.

Piraten in de wateren bij Somalië maken het zeegebied in de Golf van Aden al jaren onveilig. Koopvaardijschepen worden daar nu, op aanvraag, beveiligd door militairen van een Vessel Protection Detachment (VPD) van Defensie. De Wet ter Bescherming Koopvaardij maakt het mogelijk dat gewapende particuliere beveiligers meevaren ter bescherming, als er bijvoorbeeld onvoldoende ruimte is voor een VPD-team of als hen ophalen te veel tijd of geld kost.

Scheepseigenaren en -beheerders kunnen toestemming vragen bij de Kustwacht om gewapende particuliere beveiligers mee te laten varen. De maritieme beveiligingsbedrijven die de gewapende beveiligers leveren, hebben een vergunning nodig van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), voordat ze hun diensten aan scheepsbeheerders kunnen aanbieden. Hoewel de initiatiefwet van VVD en CDA al is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer, is volgens Grapperhaus nog een reparatiewet en nadere regelgeving nodig. Ook moeten de ILT en de Kustwacht zich kunnen voorbereiden op de taken die zij gaan verrichten ter uitvoering van de wet.

De brancheorganisaties KVNR, NVKK en vakbond Nautilus International, die al jarenlang oproepen tot deze wet- en regelgeving, dringen aan op spoedige inwerkingtreding van deze wetgeving ter bescherming van de koopvaardijschepen, hun bemanning en de lading. Het streven is dat de wet en de onderliggende regelgeving per 1 januari 2022 in werking kan treden. Na inwerkingtreding kunnen beveiligingsbedrijven een vergunning aanvragen bij de ILT en kunnen de scheepsbeheerders daarna toestemming vragen bij de Kustwacht voor gewapende particuliere beveiliging door een bedrijf met een vergunning, wanneer zij door de Golf van Aden varen.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Grapperhaus tevens ingestemd met de algemene maatregel van bestuur op grond van de wet met daarin regels over aanwijzing van de Golf van Aden als risicogebied, toestemming- en vergunningverlening en gegevensbescherming door de ILT. Het concept-Besluit bescherming koopvaardij wordt nog voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer. Ook wordt het besluit genotificeerd aan de Europese Commissie.

Uitzondering voor Golf van Guinee

De Kamerleden Sven Koopmans (VVD) en Wytske Postma (CDA) hebben Grapperhaus gevraagd om ook de Golf van Guinee mee te nemen als risicogebied. Dit na een groot aantal ernstige incidenten in de Golf. Alleen al in december jongstleden werden er twaalf overvallen of pogingen daartoe geregistreerd. Dit jaar werden bemanningsleden van de Nederlandse Davide B van De Poli tankers uit Barendrecht in dit gebied ontvoerd/

Het kabinet maakt zich volgens Grapperhaus wel zorgen over de ontwikkelingen in de Golf, maar de beschermingswet zal daar niet van toepassing zijn. Anders dan bij schepen die langs Somalië varen zijn de schepen in de Golf van Guinee niet op doortocht. Deze schepen zijn onderweg naar een haven aan de kust van West-Afrika. In de territoriale wateren van deze landen is gewapende beveiliging niet toegestaan. De beveiliging zou dan van boord moeten, voordat de schepen deze wateren bereiken.

 

Partners Maritiem Nederland