Colofon | Maritiem Nederland

Colofon

Maritiem Nederland is een onafhankelijk opinie- en vaktijdschrift voor het maritieme cluster in Nederland. Het wordt verspreid in een oplage van gemiddeld 8.000 onder professionals en beslissers in de maritieme branche, regionale en landelijke overheden. Maritiem Nederland werkt op vele terreinen samen met een groot aantal maritieme branche- en/of ledenorganisaties, zoals KVNR, Scheepsbouw Nederland, de KVNR en de KVMO. Tevens is Maritiem Nederland het ledenblad van KNV ‘Onze Vloot’. Daarnaast ontvangen een groot aantal studenten van maritieme opleidingen het blad, waaronder de leden van SG William Froude. Maritiem Nederland verschijnt in print, digitaal en ook op de iPad

Redactie
Jan Spoelstra, hoofdredacteur
Lennart Kik, eindredacteur

Redactieadres
Enthovenplein 1
Postbus 19949
2500 CX Den Haag
t: 06 - 480 738 15 
e: j.spoelstra@niantec.eu

Uitgever
Leo Vogels

Accountmanager Maritiem Nederland

Frits Dufifie
e: frits.dufifie@niantec.eu 
t: 06 - 41949649

Lezersservice en abonnementen
SP Abonneeservice
t: 088 - 11 02 077 
i: MaritiemNederland@spabonneeservice.nl

Vormgeving website
Insyde webdesign

Copyright 2021 
Alle rechten voorbehouden

Partners Maritiem Nederland