Vertom bouwt aan duurzame vloot | Maritiem Nederland
Achtergrond
De bouw is begonnen van de eerste van vier diesel-elektrisch aangedreven 7000-tonners (archieffoto Vertom)..

Thomas van Meerkerk, consultant innovation & technology bij Vertom


Vertom bouwt aan duurzame vloot

Karin Broer | maandag 12 april 2021
Zeevaart, Scheepsbouw, KVNR-lid aan het woord

In de rubriek ‘KVNR-lid aan het woord’ komt iedere maand een rederij aan het woord die is aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Deze maand: Vertom Groep, al 45 jaar experts in maritieme dienstverlening. Actief in breed palet aan maritieme diensten: (tanker)bevrachting, agenturen, maritieme en industriële cleaning, technisch management, crewing, en een lijndienst naar het Caribisch gebied. Vertom heeft ambities en nieuws: ze gaan bouwen.

Vertom gaat de vloot verduurzamen. “As we speak begint de bouw van de eerste van een serie van vier diesel-elektrisch aangedreven 7000-tonners”, vertelt Thomas van Meerkerk trots. Van Meerkerk, officieel management consultant, ondersteunt het management op het gebied van innovatie en technologie.

Vertom heeft op de bevrachtingsafdeling ongeveer negentig schepen onder haar hoede, waarvan het merendeel ook in technisch management. Van Meerkerk: “Ik zeg niet dat we één op één alle negentig schepen gaan vervangen, daar zijn ook derde partijen bij betrokken, maar de ambitie is wel om de komende 10 à 15 jaar de vloot te vernieuwen en te verduurzamen. Dat doen we niet alleen vanuit ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, maar juist ook omdat we geloven in de positieve impact die dit heeft op overige stakeholders zoals de milieuaspecten van onze activiteiten. Voor onze klanten biedt verduurzaming aanvullende toegevoegde waarde, en daardoor is het ook commercieel realistisch en bovenal schaalbaar.”

Vertom bevracht hoofdzakelijk schepen die opereren in het Europese kustvaartsegment. De klanten zijn onder meer multinationals en handelaren in diverse grondstoffen. Van Meerkerk: “Die bedrijven staan dicht bij de maatschappij en voelen hun verantwoordelijkheid om te verduurzamen.”

Diesel-elektrisch

Het eerste schip zal genoemd worden naar Patty, de vrouw van Ton Pols, de Vertom-oprichter die vorig jaar overleed. Van Meerkerk is trots dat de eerste 7000-tonners in Nederland worden gebouwd en ontworpen met uitsluitend Nederlandse kennispartners. Samen met ontwerper Groot Ship Design in Leek werd gekozen voor een diesel-elektrisch concept.

Van Meerkerk: “Het voordeel is dat je de energiebelasting van het schip efficiënter kan verdelen omdat dit concept gebruik maakt van meerdere kleinere motoren die zich geautomatiseerd aanpassen aan het vaarprofiel op dat moment. Bij traditionele concepten ligt het zwaartepunt van de energiebelasting op één hoofdmotor, die zo is ontworpen dat een efficiënte verbranding met name zal plaatsvinden bij een belasting van ongeveer 80 procent. Bij een belasting van bijvoorbeeld 20 procent creëer je een minder efficiënte verbanding met alle gevolgen van dien.”

Tussenoplossing

Diesel-elektrisch is een tussenoplossing, beaamt Van Meerkerk. “Er zijn allerlei mogelijkheden om te verduurzamen, maar wij wilden echt een realistische optie voor de huidige praktijk. Dat is het uitgangspunt. Dit hybride concept is nog niet emissieloos. Dit concept is wel zo ontworpen dat je de aandrijving later ook methanol-electric kan maken of waterstof-electric. Daarmee zijn we voorbereid op de toekomst.”

‘Vertom is van nature al groen maar we willen dat ook in onze schepen terug laten komen’

De ambitie om voor 2030 dertig emissieloze schepen in de vaart te krijgen – het zogenoemde Masterplan voor een emissieloze maritieme sector – wordt gedeeld door Vertom. Van Meerkerk: “Dat vinden we een heel goed initiatief, het sluit heel goed aan bij onze ambitie. Ik denk zeker dat we voor 2030 een emissieloos waterstofschip of methanol-schip hebben, daar geloof ik absoluut in.”

Naar waterstof is met verschillende kennispartners al serieus gekeken. “Op basis van dit ontwerp hebben we ook een waterstofontwerp ontwikkeld. Nog niet commercieel realistisch voor de traditionele tramp-vaart, maar je zou het wel kunnen inzetten voor specifieke trafieken tussen een beperkt aantal havens. De infrastructuur voor de aanvoer van waterstof is nog zeer beperkt, dus dat maakt het op dit moment lastig. Maar niet onrealistisch.”

Veranderingen aan boord

Nieuwe schepen betekenen ook veranderingen voor de bemanning. “De intentie is om met minder personeelsbezetting te gaan varen dan op dit moment. Daarnaast willen we de betrokkenheid van de resterende crew vergroten om de efficiency van de operatie van het schip te verbeteren. Hierbij speelt de communicatie tussen wal en schip ook een rol. Door verder te digitaliseren zal de informatievoorziening tussen wal en schip nog dynamischer worden en meer kansen creëren om verder te optimaliseren. Het idee is dat onze afdeling operations op een andere manier zal omgaan met de beschikbare informatie, de focus zal nog meer gaan liggen op het analyseren van data in plaats van het verzamelen van informatie. Al blijft het natuurlijk zo dat de kapitein eindverantwoordelijk is voor wat er op het schip gebeurt.”

Geschiedenis

Vertom dateert van 1974 toen Ton Pols een bevrachtingskantoor begon. In de loop van 47 jaar is Vertom significant gegroeid. Van bevrachter ontwikkelde Pols zich tot reder. De afgelopen tien jaar is er gekozen voor verdergaande diversificatie. Naast bevrachten en agenturen zijn ook verschillende ondersteunende maritieme diensten toegevoegd aan de Vertom Groep. Ook bestaande onderdelen van de Groep zijn verder versterkt door samenwerkingen te realiseren met bestaande en nieuwe partners.

Sinds de beginjaren van Vertom was er een samenwerkingsverband met Vertraco, de lijndienst naar het Caribisch gebied. Twee jaar geleden werd deze overgenomen. Recent werd met Cory Brothers uit Groot-Brittannië een joint venture gesloten waardoor Vertom een wereldwijde agency hub kan aanbieden met nieuwe kantoren in onder meer heel Groot-Brittannië, Houston en Singapore. Zo is de Vertom Groep, vanuit Rhoon, steeds meer uitgedijd.

Van Meerkerk: “Het is allemaal door samenwerking gevormd. Dat is ook onze kracht. Het zijn allemaal losstaande businessunits die elkaar scherp houden. Iedereen maakt zijn eigen keuzes, we vertellen niet vanuit Rhoon hoe het allemaal moet. Iedereen is specialist in zijn eigen veld en zo versterken we elkaar. We geloven heel erg in de eigen kracht van mensen.”

De toekomst? “Eigenlijk is dat een vraag voor de CEO”, zegt Van Meerkerk. “Maar laat ik zeggen: wij willen ons graag positioneren als een maritieme dienstverlener in het Europese kustvaartsegment. En we hebben de ambitie om toonaangevend te zijn in verduurzaming. Vertom is van nature al groen, door het logo, maar we willen dat ook in onze schepen terug laten komen.”

Klaar voor next step

“Voor ons is de KVNR belangrijk omdat we via de redersvereniging toegang hebben tot alle wet- en regelgeving die er aan zit te komen”, aldus Van Meerkerk. “Er zijn werkgroepen voor allerlei gebieden, denk aan economische zaken, fiscale zaken en speciale vakgebieden. Daar proberen we ook zoveel mogelijk aan deel te nemen. Daarnaast onderschrijven we ook graag het 2030-initiatief (Masterplan voor een emissieloze maritieme sector, KB). Het is het bundelen van krachten. Van oudsher zijn we als Nederland een scheepvaartnatie. We hebben enorm veel kennis en industrie, wij willen meewerken en onze krachten bundelen en daarin de next step maken.”

Vertom groep

Aantal schepen: 90

Aantal personeelsleden: 250

Werkgebieden: het Europese kustvaartsegment

Business units: Dry Chartering, Tanker Chartering, Agencies, Liner Services, Technical Management

Partners Maritiem Nederland